Новини и събития

Начало - Новини и събития
Среща в МОСВ за обсъждане на ЗУО
18.04.2011г.

На 18.04.2011 г. в МОСВ се проведе среща за обсъждане на проекта за нов Закон за управление на отпадъците.  Представители на ИУЕЕО  Рециклиране АД участваха в   срещата с конструктивни предложения, които срещнаха одобрението на ръководството на Министерството.

Очаквайте подробности за резултатите от обсъждането на сайта на МОСВ:

http//www.moew.government.bg


Среща за обсъждане промените в ЗУО в БСК
02.05.2011г.

На 04.05.2011 г. и на 12.05. от 14 часа  в Българска стопанска камара, на ул. Алабин 16-20, в залата на І етаж   ще се проведат  срещи за обсъждане на новите изискванията към управление на масово разпространените отпадъци  и битови, производствени, опасни, неопасни и строителни отпадъци, в което ще вземат участие представители на браншови организации, предприятия и организации по оползотворяване.

Очаквайте информация за обсъжданията на нашия сайт.