Новини и събития

Начало - Новини и събития
Среща за обсъждане промените в ЗУО в БСК
02.05.2011г.

На 04.05.2011 г. и на 12.05. от 14 часа  в Българска стопанска камара, на ул. Алабин 16-20, в залата на І етаж   ще се проведат  срещи за обсъждане на новите изискванията към управление на масово разпространените отпадъци  и битови, производствени, опасни, неопасни и строителни отпадъци, в което ще вземат участие представители на браншови организации, предприятия и организации по оползотворяване.

Очаквайте информация за обсъжданията на нашия сайт.