Новини и събития

Начало - Новини и събития
Обсъжда се споразумение между МОСВ и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
25.08.2009г.

Възможността за сключване на споразумение между МОСВ и организациите за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), с което да бъдат въведени ясни правила за подпомагане на дейността им, беше обсъдена на среща между министър Нона Караджова и заместник министър Евдокия Манева и директорите на организациите с издадени разрешителни от МОСВ.


Постановление № 76 на МС
06.06.2011г.


Постановление № 76 на МС