Новини и събития

Начало - Новини и събития
Постановление № 76 на МС
06.06.2011г.


Постановление № 76 на МС
Предстояща среща за обсъждане на ЗУО
12.04.2011г.

 

Във връзка с публикувания проект за Нов Закон за управление на отпадъците  на 18.04. 2011 г.(сряда) в сградата на МОСВ  на бул. „Мария Луиза” № 22 ще проведе среща за обсъждане на предложения законопроект .

Пълният текст на документа можете да намерите на интернет-адрес:

http//www.moew.government.bg/ns/2011/uptodate-3.html


Проект за нов Закон за управление на отпадъците
20.06.2011г.


Проект за нов Закон за управление на отпадъците
Среща в МОСВ за обсъждане на ЗУО
18.04.2011г.

На 18.04.2011 г. в МОСВ се проведе среща за обсъждане на проекта за нов Закон за управление на отпадъците.  Представители на ИУЕЕО  Рециклиране АД участваха в   срещата с конструктивни предложения, които срещнаха одобрението на ръководството на Министерството.

Очаквайте подробности за резултатите от обсъждането на сайта на МОСВ:

http//www.moew.government.bg