Новини и събития

Начало - Новини и събития
Обсъжда се споразумение между МОСВ и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
25.08.2009г.

Възможността за сключване на споразумение между МОСВ и организациите за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), с което да бъдат въведени ясни правила за подпомагане на дейността им, беше обсъдена на среща между министър Нона Караджова и заместник министър Евдокия Манева и директорите на организациите с издадени разрешителни от МОСВ.


Постановление № 76 на МС
06.06.2011г.


Постановление № 76 на МС
Предстояща среща за обсъждане на ЗУО
12.04.2011г.

 

Във връзка с публикувания проект за Нов Закон за управление на отпадъците  на 18.04. 2011 г.(сряда) в сградата на МОСВ  на бул. „Мария Луиза” № 22 ще проведе среща за обсъждане на предложения законопроект .

Пълният текст на документа можете да намерите на интернет-адрес:

http//www.moew.government.bg/ns/2011/uptodate-3.html


Проект за нов Закон за управление на отпадъците
20.06.2011г.


Проект за нов Закон за управление на отпадъците