Новини и събития

Начало - Новини и събития
И тази година ИУЕЕО Рециклиране изпълни целите на своите членове.
15.06.2012г.

Със Заповед № РД - 441/06.06.2012 г. на Министъра на околната среда и водите е определено, че лицата, членуващи в ИУЕЕО Рециклиране АД не трябва да заплащат продуктова такса за електрическо и електронно оборудване поради доказано изпълнение на целите по чл. 11, чл. 12 и чл. 15 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Заповедтта е публикувана на сайта на МОСВ.


http://www3.moew.government.bg/
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
15.04.2011г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ на пазара електрическо и електронно оборудване Всички лица, които пускат на пазара електронно и електрическо оборудване са длъжни да се регистрират в новосъздадения ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР съгласно Постановление № 76 от 31 март 2011 (публ. ДВ бр. 29 от 08. 04.2001) Необходимите документи за регистрация са публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАООС): http://eea.government.bg/ При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към дирекция „Управление на отпадъците” на МОСВ. (тел. 02 /940 66 86)


Да се освободим от старите си джиесеми, зарядни и други дребни електронни и електрически устройства
22.12.2010г.

Вече можете да изхвърляте старото си дребно електронно и електрическо оборудване в специализираните ни контейнери в магазините на Метро-Кеш енд Кери, Бриколаж, Фантастико, Пикадили, CBA-KOME, и още много други магазини за електроника и железарии из цялата страна.


ИУЕЕО Рециклиране АД и тази година изпълни целите на всички свои изрядни членове
13.10.2011г.

Излезе Заповед № Р1 – 738 от 11. 10. 2011 г. на Министър Нона Караджова, с която се определя, че лицата, членуващи в ИУЕЕО Рециклиране АД НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА поради доказано изпълнение на задълженията по разделно събиране, повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО и целите по чл. 11, чл. 12 и чл. 15 от Наредбата