ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
РЕШЕНИЕ № ООп – ИУЕЕО – 01 - 00/07.02.2013 г. на МОСВ.

Срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2027 г.


Разрешение за дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Актуално

Грийнтех България с разрешително за дейност до 2027 г.
17.11.2022г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № ООп-ИУЕЕО 1-06/17.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България се удължава срока на действие на нашето разрешително като ООп на ИУЕЕО до 31.12.2027 г.още
 
Грийнтех изпълни целите на своите членове за 2022 г.
27.09.2023г.

Със заповед РД-691/27.09.2023 г. министърът на околната среда и водите призна изпълението на законноустановените цели на организацията спрямо нейните членове. Пълния текст на заповедта може да намерите приложена тук или на страницата на МОСВ.още
 
Грийнтех България изпълни своите цели за 2021 г.

Със заповед РД-559/27.06.2022 г. министърът на околната среда и водите призна изпълението на законноустановените цели на организацията спрямо нейните членове. Пълния текст на заповедта може да намерите приложена тук или на страницата на МОСВ.още
 

Полезни връзки