Новини и събития

Начало - Новини и събития
Грийнтех България с разрешително за дейност до 2022 г.
25.10.2017г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № ООп-ИУЕЕО 1-03/25.10.2017 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България се удължава срока на действие на нашето разрешително като ООп на ИУЕЕО до 31.12.2022 г.


Разрешително за дейност като ООп до 2022 г.
Грийнтех доказа изпълнението на целите си за 2017 г.
31.05.2018г.

За поредна година, със Заповед № РД-348/31.06.2018 г., Министърът на околната среда и водите на Република България признава изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2017 г. Пълният текст на заповедта може да намерите в приложения документ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред. Още веднъж искаме да подчертаем, че за поредна година Грийнтех България АД няма наказани от Министерството членове, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС. Благодарим Ви!


Заповед № РД-348/31.06.2018 г.
Нови Ощи условия за членство в Грийнтех България АД
07.11.2017г.

Във връзка със законодателните промени от 07.11.2017 г. Грийнтех България АД въвежда нови Общи условия за членство. Екипът на Грийнтех България е на Ваше разположение за допълнителна информация. Новите Общи условия и Споразумението към тях може да намерите тук:


greentechbg.com/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglS3clO-MBi7IdKTcBKvQFavQZeXUtaDkZeHU1&page=1
Прoмени в законодателството
17.06.2016г.

От днес, 17.06.2016 г., са в сила промени в нормативната уредба за заплащане на прод. такси. С няколко думи касаещите вас, като лица които пускат на пазара на РБ ЕЕО, промени в нормативната уредба:

1.      Изменя се формата на справката декларация. Най-важните промени са визуализиране на пълният размер на дължимата продуктова такса по тарифите на ПУДООС, както и дата и съставител на справката декларация, които са видими във формуляра;

2.      Изменя се кодификацията на ЕЕО, с която се подават количествата ЕЕО пуснати на пазара. Категориите отново са 10, но няма под категории.

3.      Отпадат вътрешно-фирмените спецификации. Няма промени в държавните цени на продуктовите такси. Променените актове може да намерите обнародвани в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г. Променената Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса е публикувана и на страницата на МОСВ тук:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_produktovi_taksi-NOVA.doc