Новини и събития

Начало - Новини и събития
Грийнтех изпълни целите на своите членове за 2022 г.
27.09.2023г.

Със заповед РД-691/27.09.2023 г. министърът на околната среда и водите призна изпълението на законноустановените цели на организацията спрямо нейните членове. Пълния текст на заповедта може да намерите приложена тук или на страницата на МОСВ.


Заповед РД-691/27.09.2023 г.
https://www.moew.government.bg
Грийнтех България изпълни своите цели за 2021 г.

Със заповед РД-559/27.06.2022 г. министърът на околната среда и водите призна изпълението на законноустановените цели на организацията спрямо нейните членове. Пълния текст на заповедта може да намерите приложена тук или на страницата на МОСВ.


https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/20220628171656.pdf
Грийнтех България с разрешително за дейност до 2027 г.
17.11.2022г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № ООп-ИУЕЕО 1-06/17.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България се удължава срока на действие на нашето разрешително като ООп на ИУЕЕО до 31.12.2027 г.


Разрешително за дейност като ООп до 2022 г.
”Грийнтех България“ АД спечели финансиране по проект BG16RFOP002 – 2.073-16712-C01
25.01.2021г.

”Грийнтех България“ АД кандидатства и спечели финансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Информация за проекта