Новини и събития

Начало - Новини и събития
Нови Общи условия за членство в Грийнтех България АД
02.06.2014г.

Във връзка със законодателните промени от началото на годината и очакваните промени до края на 2014 г. Грийнтех България АД въвежда нови Общи условия за членство. По този начин ще се оптимизира актуализирането на споразуменията за членство в Организацията при всяка една законодателна промяна, без това да налага подписване на допълнителни анекси, споразумения и т.н. Екипът на Грийнтех България е на Ваше разположение за допълнителна информация. Новите Общи условия и Споразумението към тях може да намерите тук:


greentechbg.com/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglS3clO-MBi7IdKTcBKvQFavQZeXUtaDkZeHU1&page=1
Изпълнение на цели по оползотворяване за 2013 г.
04.06.2014г.

Днес излезе Заповед № РД – 438/04.06.2014 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са признати целите по оползотворяване на Грийнтех България АД за 2013 г.

Нашата Организация по оползотворяване е единствената в България, която няма наказани членове.

Благодарим на всички наши членове за успешната съвместна работа!

Заповедта е публикувана на страницата на Министерството:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/zapoved_RD_438.pdf
Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
01.01.2014г.

На 01.01.2014 влезе в сила новата Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Част от промените са въвеждане на продуктови такси за фотоволтаици, промени в част от типовете електрическо и електронно оборудване попадащи в обхвата на Наредбата. Пълният текст на наредбата може да намерите тук:


www.moew.government.bg/?show=top&cid=432
Грийнтех България АД и Община Дупница организират обща кампания.
20.06.2013г.

Дупничани имат възможност да се освободят от ненужното електрическо и електронно оборудване. Община Дупница и организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – “Грийнтех България” АД, организират кампания за събиране на ИУЕЕО, съобщиха от пресцентъра на общината. Кампанията се осъществява за първи път на територията на община Дупница и е планирана за 26 юни 2013 г. от 9 до 18 часа.