Новини и събития

Начало - Новини и събития
Актуализирана програма на Грийнтех България АД
29.08.2014г.

С приложеното решение ООп-ИУЕЕО-01-02/29.08.2014 г., Министерството на околната среда и водите приема актуализираната програма на Грийнтех България АД, съобразена с промените в новата Наредба за ИУЕЕО, в сила от 01.01.2014 г.


Решение ООп-ИУЕЕО-01-02/29.08.2014 г. на МОСВ
Нови Общи условия за членство в Грийнтех България АД
02.06.2014г.

Във връзка със законодателните промени от началото на годината и очакваните промени до края на 2014 г. Грийнтех България АД въвежда нови Общи условия за членство. По този начин ще се оптимизира актуализирането на споразуменията за членство в Организацията при всяка една законодателна промяна, без това да налага подписване на допълнителни анекси, споразумения и т.н. Екипът на Грийнтех България е на Ваше разположение за допълнителна информация. Новите Общи условия и Споразумението към тях може да намерите тук:


greentechbg.com/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglS3clO-MBi7IdKTcBKvQFavQZeXUtaDkZeHU1&page=1
Изпълнение на цели по оползотворяване за 2013 г.
04.06.2014г.

Днес излезе Заповед № РД – 438/04.06.2014 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са признати целите по оползотворяване на Грийнтех България АД за 2013 г.

Нашата Организация по оползотворяване е единствената в България, която няма наказани членове.

Благодарим на всички наши членове за успешната съвместна работа!

Заповедта е публикувана на страницата на Министерството:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/zapoved_RD_438.pdf
Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
01.01.2014г.

На 01.01.2014 влезе в сила новата Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Част от промените са въвеждане на продуктови такси за фотоволтаици, промени в част от типовете електрическо и електронно оборудване попадащи в обхвата на Наредбата. Пълният текст на наредбата може да намерите тук:


www.moew.government.bg/?show=top&cid=432