Новини и събития

Начало - Новини и събития
Изпълнение на цели по оползотворяване за 2013 г.
04.06.2014г.

Днес излезе Заповед № РД – 438/04.06.2014 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са признати целите по оползотворяване на Грийнтех България АД за 2013 г.

Нашата Организация по оползотворяване е единствената в България, която няма наказани членове.

Благодарим на всички наши членове за успешната съвместна работа!

Заповедта е публикувана на страницата на Министерството:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/zapoved_RD_438.pdf
Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
01.01.2014г.

На 01.01.2014 влезе в сила новата Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Част от промените са въвеждане на продуктови такси за фотоволтаици, промени в част от типовете електрическо и електронно оборудване попадащи в обхвата на Наредбата. Пълният текст на наредбата може да намерите тук:


www.moew.government.bg/?show=top&cid=432
Грийнтех България АД и Община Дупница организират обща кампания.
20.06.2013г.

Дупничани имат възможност да се освободят от ненужното електрическо и електронно оборудване. Община Дупница и организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – “Грийнтех България” АД, организират кампания за събиране на ИУЕЕО, съобщиха от пресцентъра на общината. Кампанията се осъществява за първи път на територията на община Дупница и е планирана за 26 юни 2013 г. от 9 до 18 часа.


Изпълнение на цели по оползотворяване за 2012 г.
23.05.2013г.

Със заповед З-РД-455/23.05.13 на Министъра на околната среда и водите е признато изпълнението на целите по чл.10, 15 от Наредбата за ИУЕЕО и задълженията за разделно събиране , повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО на членовете на ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ, които през 2012 г. коректно са изпълнявали договорите си с ООП - „НОРД Елрециклинг“АД, „ЕКО-ЕЛ България“ АД и „ИУЕЕО Рециклиране“ АД. Тези наши членове не следва да заплащат продуктова такса за 2012 за периода, за който имат договор с посочените ООП.

ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД благодари на своите членове за приноса им към българската екология.

Пълният текст на заповедта на Министъра на околната среда и водите може да намерите тук:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/Zapoved_RD_455.pdf