Новини и събития

Начало - Новини и събития
Грийнтех доказа изпълнението на целите си за 2015 г.
31.05.2016г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № РД-38/31.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България е признато изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2015 г. Пълният текст на заповедта може да намерите на страницата на МОСВ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред.


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/ZAPOVEDI_RESHENIYA_2016/Zapoved_308_310516.pdf
Изпълнение на цели по оползотворяване за 2014 г.
01.06.2015г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № РД-384/01.06.2015 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България е признато изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2014 г. Пълният текст на заповедта може да намерите на страницата на МОСВ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред. Още веднъж искаме да подчертаем, че за поредна година Грийнтех България АД няма наказани от Министерството членове, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС. Благодарим Ви!


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/-384.PDF
Актуализирана програма на Грийнтех България АД
29.08.2014г.

С приложеното решение ООп-ИУЕЕО-01-02/29.08.2014 г., Министерството на околната среда и водите приема актуализираната програма на Грийнтех България АД, съобразена с промените в новата Наредба за ИУЕЕО, в сила от 01.01.2014 г.


Решение ООп-ИУЕЕО-01-02/29.08.2014 г. на МОСВ
Нови Общи условия за членство в Грийнтех България АД
02.06.2014г.

Във връзка със законодателните промени от началото на годината и очакваните промени до края на 2014 г. Грийнтех България АД въвежда нови Общи условия за членство. По този начин ще се оптимизира актуализирането на споразуменията за членство в Организацията при всяка една законодателна промяна, без това да налага подписване на допълнителни анекси, споразумения и т.н. Екипът на Грийнтех България е на Ваше разположение за допълнителна информация. Новите Общи условия и Споразумението към тях може да намерите тук:


greentechbg.com/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglS3clO-MBi7IdKTcBKvQFavQZeXUtaDkZeHU1&page=1