Новини и събития

Начало - Новини и събития
Промяна разрешително за дейност като ООп
12.03.2013г.

С решение ООп-ИУЕЕО-01-01/12.03.2013 г. Министерство на Околната среда и водите отрази промените по партидата на Грийнтех България АД в разрешителното за дейност като Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване.


Решение за изменение МОСВ
Ново разрешително за дейност като ООп
07.02.2013г.

ИУЕЕО Рециклиране АД засега е единствената Организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, която има разрешение за дейност по смисъла на новия Закон за управление на отпадъците. Разрешителното е със срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2017 г.


Разрешително за дейност
Да се освободим от старите си телевизори, монитори и други ненужни електроуреди и електроника
22.12.2010г.

В магазините на Метро и Бриколаж в цялата страна можете да оставите за рециклиране всякакви ненужни електроуреди и електроника, без да ви се налага да заплащате нищо!


Забрани
07.09.2009г.

Забранено е изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, в т. ч. в контейнерите за битови отпадъци, изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на всякакъв вид излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), (чл. 6, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО)). Лицата нарушаващи горната забрана се наказват с глоба от 150 до 500 лв. , а при повторно нарушение глобата е от 300 до 1 000 лв. (чл. 104, ал. 1 и 2).