ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
РЕШЕНИЕ № ООп – ИУЕЕО – 01 - 00/07.02.2013 г. на МОСВ.

Срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2017 г.


Разрешение за дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Актуално

Грийнтех доказа изпълнението на целите си за 2015 г.
31.05.2016г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № РД-38/31.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България е признато изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2015 г. Пълният текст на заповедта може да намерите на страницата на МОСВ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред.още
 
Премени в законодателството
17.06.2016г.

От днес, 17.06.2016 г., са в сила промени в нормативната уредба за заплащане на прод. такси. С няколко думи касаещите вас, като лица които пускат на пазара на РБ ЕЕО, промени в нормативната уредба:

1.      Изменя се формата на справката декларация. Най-важните промени са визуализиране на пълният размер на дължимата продуктова такса по тарифите на ПУДООС, както и дата и съставител на справката декларация, които са видими във формуляра;

2.      Изменя се кодификацията на ЕЕО, с която се подават количествата ЕЕО пуснати на пазара. Категориите отново са 10, но няма под категории.

3.      Отпадат вътрешно-фирмените спецификации. Няма промени в държавните цени на продуктовите такси. Променените актове може да намерите обнародвани в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г. Променената Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса е публикувана и на страницата на МОСВ тук:още
 
Нови Ощи условия за членство в Грийнтех България АД
17.06.2016г.

Във връзка със законодателните промени от 16.06.2016 г. Грийнтех България АД въвежда нови Общи условия за членство. Екипът на Грийнтех България е на Ваше разположение за допълнителна информация. Новите Общи условия и Споразумението към тях може да намерите тук:още
 

Полезни връзки