ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
РЕШЕНИЕ № ООп – ИУЕЕО – 01 - 00/07.02.2013 г. на МОСВ.

Срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2022 г.


Разрешение за дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Актуално

Премени в законодателството
17.06.2016г.

От днес, 17.06.2016 г., са в сила промени в нормативната уредба за заплащане на прод. такси. С няколко думи касаещите вас, като лица които пускат на пазара на РБ ЕЕО, промени в нормативната уредба:

1.      Изменя се формата на справката декларация. Най-важните промени са визуализиране на пълният размер на дължимата продуктова такса по тарифите на ПУДООС, както и дата и съставител на справката декларация, които са видими във формуляра;

2.      Изменя се кодификацията на ЕЕО, с която се подават количествата ЕЕО пуснати на пазара. Категориите отново са 10, но няма под категории.

3.      Отпадат вътрешно-фирмените спецификации. Няма промени в държавните цени на продуктовите такси. Променените актове може да намерите обнародвани в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г. Променената Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса е публикувана и на страницата на МОСВ тук:още
 
Грийнтех България с разрешително за дейност до 2022 г.
25.10.2017г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № ООп-ИУЕЕО 1-03/25.10.2017 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България се удължава срока на действие на нашето разрешително като ООп на ИУЕЕО до 31.12.2022 г.още
 
Нови Ощи условия за членство в Грийнтех България АД
17.06.2016г.

Във връзка със законодателните промени от 16.06.2016 г. Грийнтех България АД въвежда нови Общи условия за членство. Екипът на Грийнтех България е на Ваше разположение за допълнителна информация. Новите Общи условия и Споразумението към тях може да намерите тук:още
 

Полезни връзки